SZABAD EURÓPA GYAKORNOKI PROGRAM 2012

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Delegációja idén is meghirdeti gyakornoki programját az Európai Parlamentben. A program célja lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába. 2005 óta több mint száz fiatal vett részt a programban.


A program felépítése:   A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2012 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.  

Részvételi feltételek:   

 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 év közötti életkor 
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása      

A pályázás menete:  

a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
 • motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:  

1.   Ön szerint melyek a közös uniós gazdasági kormányzás mellett, valamint ellene szóló érvek?       VAGY

2.   Ön szerint a magyar diplomáciának hogyan érdemes viszonyulnia Kínához és Oroszországhoz?     VAGY

3. Ön szerint melyek az új kormány legfontosabb külpolitikai eredményei?  

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.   Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés, betegbiztosítás.  

A pályázatok beérkezésének határideje:

2011. október 7. (péntek).

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:                     

Gyürk András 

Delegációvezető

2011. október 7. (péntek).

1364 Budapest, Postafiók 117.