Pályázati felhívás - Magyarságismereti Mozgótábor – 2012

2012 - új év, új lehetőségek, s újra Magyarságismereti Mozgótábor. Utazz, tanulj, barátkozz - ismerd meg Magyarországot, ismerd meg a többi határon túli régióból származó fiatalt! Ez nem csak egy kirándulás, ez egy életre szóló élmény. Ragadd meg a lehetőséget!

A Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor 19. programjain való részvételre.


Pályázhatnak:

·        azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;

·        14. életévüket 2012. június 30-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;

·        elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;

·        az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;

·        korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

·        vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hozzátartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

·        önéletrajzot (családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; - vallási kapcsolatok - érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi feladatok;)

·        tanár (osztályfőnök esetleg igazgató) és egyházi ajánlását

·        nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban.

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be. (Alább közöljük)

A pályázat benyújtásának határideje:      2012. március 30.

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat 

Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek  a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi. 

A pályatételek: (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben - géppel vagy kézzel írva): 

1.        Kastélyok, kúriák környezetemben - múlt jelen és jövő (eredeti elképzelések régi épületek megmentésére és felhasználására)

2.        Idén ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját. Mennyire tartod fontosnak népi hagyományaink (népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit tudnál tenni ennek érdekében. 

3.         A szóbeli történelem fontossága és megőrzése. Milyen aktív módszerekkel tudnánk  biztosítani az idősebb generáció elsőfokú tapasztalatainak megőrzését. Interjú egy környezetemben élő idős személlyel, aki átélt komoly történelmi időket. Pl: II. világháború borzalmai, Don kanyar, Malenkij robota, Holocaust, Megtorlások a háború végén, 1956. a mi régiónkban, stb.

4.        Mit jelent számomra a nemzethez és mit az államhoz tartozás? Vagy: Papíron is magyar lettem - gondolataim a kettős állampolgárságról

5.        Magyar Nagyasszonyok üzenete - személyes jellegű bemutató írás valamelyik magyar nagyasszonyról.

6.        Szűkebb hazám nemzetiségi térképének változása. Okok, lehetőségek, kihívások

7.        Délvidéki pályázóknak külön téma: Ami a '90-es évek háborúi után maradt/magyarnak lenni a Délvidéken a '90es években 

A Magyarságismereti Mozgótáborcélja:

Határon túli magyar fiatalok magyarországi táboroztatása, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

helyszínei: Győr, Pécs, Kecskemét, Miskolc (3-3 nap), Budapest (3 nap)

időpontja: 2012. június 30. – 2012. július 15.

szervezői:  Kanadai Rákóczi alapítvány, II Rákóczi Ferenc Alapitvány a Kárpát Medencében élő Fiatalokért (Budapest), magyarországi Templomos Lovagrend. 

 REFERENSEK ELÉRHETŐSÉGEKérjük, mindenki a területileg illetékes referensnek küldje el a pályázatot.

FELVIDÉK:

Dr. Mikóczy Ilona
Nová 16
932 01 Velky Meder
ilonamikoczy@rakoczialapitvany.hu
 

KÁRPÁTALJA:

Túri Gréta
Ukrajna, Beregszászi járás
90243 Kígyós Szőlő u. 1 
turigreti@gmail.com
 

Okulova Nyina

89434 Ungvári járás,

Nagygejőc, Fő u.21.

Ukrajna

okulova13@gmail.com 

DÉLVIDÉK:

Meleghy Nándor

Gergely Barnabás

Korom Mária

Bajúsz Erika 

Postacím:Ive Lole Ribara 1/2.
21235 Temerin

Email: rakoczidelvidek@gmail.com   

ERDÉLY: Gyergyószentmiklós és környéke:

András Szabolcs
535 500 Gheorgheni
Gépgyártó Iskolaközpont
Str. Márton Áron nr. 13.
E-mail: 
mozgotabor@yahoo.com
 

Hargita megye egyéb területei:

Elekes Ágnes
530 122 Miercurea Ciuc
Str. Nagy Imre nr. 122. E-mail: 
e_agi@yahoo.com  
 

Kovászna megye:

Zsidó Katalin
525 400 Targu Secuiesc
Str. Petőfi Sándor nr.34 bl.42 sc.B ap.3 E-mail: 
zsidokata@yahoo.com   
 

Maros megye és egyéb területek

Demeter Ágota-Dorottya
540437 Targu Mures
Str. Lalelelor nr. 17.
E-mail: erdelyirakoczisok@yahoo.com