Rákóczi ösztöndíj a 2015/2016-os tanévre

A II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért és a kanadai Rákóczi Alapítvány ösztöndíj lehetőséget kínál tehetséges fiataloknak, akik részt vettek a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótáborban, tagjai a Rákóczi Családi Körnek és felvételt nyertek egyetemi tanulmányokra. Az alapítvány célja, hogy a tehetséges fiatalok életpályája ne szakadjon meg anyagi nehézségek miatt.

Pályázati feltételek:

A pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik.

Beérkezési határidő minden évben február 1. és augusztus 1.

A beérkezési határidők után érkező pályázati anyagok a következő elbírálási dátum szerint kerülnek a pályázatokat elbíráló alapítványi bizottság elé.

A Rákóczi Családi Kör tagjai pályázhatnak.

Az ösztöndíj elnyerésének fontos feltétele a Rákóczi Körben való aktív részvétel.

A félév során más forrásból származó jövedelem, ösztöndíj elengedhetetlen, ne csak erre az ösztöndíjra hagyatkozz!


1 tanévben / naptári évben csak 1 alkalommal van lehetősége egy személynek megpályáznia
az ösztöndíjat.

Az Alapítvány ösztöndíjjal csak egyetemi alapképzésre járókat támogat, másoddiplomásokat, mesterképzésre járókat, doktorit végzőket nem.

Pályázati dokumentumok:

 1. Adatlap 
 2. Bemutatkozó levél 

  Tartalmazza:

  • Miért van szüksége a pályázónak az anyagi támogatásra?
  • A pályázó által írt anyagi kimutatás arról, hogy milyen kiadásokkal jár tanulmánya (egyetemi kiadások, szállás, utazás, könyvek, egyéb kiadások) és ebből mit tud fedezni a pályázó és milyen támogatást nyújt az egyetem. Részesülsz-e más ösztöndíjban? (pl.: miniszteri, szociális, egyéb)
  • Mik a tervei a pályázónak az elnyert ösztöndíjjal
  • Családi helyzet bemutatása
  • Szerepvállalás a Rákóczi Családi Kör tevékenységében, régiós illetve központi szinten 
 3. szülők kereseti kimutatása / igazolás a munkanélküli státuszról
 4. érettségi bizonyítvány másolata
 5. egyetemi felvételről szóló igazlás/ jogviszonyigazolás
 6. elért osztályzatok (index másolata)
 7. esetleges versenyeredményről szóló oklevél másolata
 8. nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata, ha van
 9. közéleti személy (tanár, iskolaigazgató, pap, stb.) ajánlólevele

A nem magyar nyelven beadott anyagokat, igazolásokat kérjük gépelve lefordítani!

A pontos, JÓL OLVASHATÓ postacím és aktuális email cím elengedhetetlen - az elbírálás eredményéről emailben értesítjük a pályázókat.

Beküldési cím: scholarship@rakoczi.ca

Kapcsolódó letöltések

Hozzászólások

A kanadai Rákóczi

A kanadai Rákóczi Alapítvány sok szeretettel  kiván minden rákóczisnak, családjainak és barátainak Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Békés Új Esztendőt!