Szent István szobrának koszorúzása Komáromban

"Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat - megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a nap, amikor élünk és nem aggódunk, amikor megünnepeljük az örömöt, amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákban." Ma van az a nap, amikor megemlékezünk régmúlt idők nagy tetteiről és azokról, akiknek sokat köszönhetünk! Hálás szívvel kell tekintenünk Szent István királyunkra, aki uralkodása alatt arra törekedett, hogy a Kárpát-medence egységét megteremtse, és a kereszténységet elterjessze. Tudta, hogy békével sok mindent elérhet.

  Kedves rákóczis családom!

"Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat - megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a nap, amikor élünk és nem aggódunk, amikor megünnepeljük az örömöt, amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákban." Ma van az a nap, amikor megemlékezünk régmúlt idők nagy tetteiről és azokról, akiknek sokat köszönhetünk! Hálás szívvel kell tekintenünk Szent István királyunkra, aki uralkodása alatt arra törekedett, hogy a Kárpát-medence egységét megteremtse, és a kereszténységet elterjessze. Tudta, hogy békével sok mindent elérhet.

II. Rákóczi Ferencről sem szabad elfeledkeznünk. Nélküle ma nem beszélhetnénk Rákóczi-szabadságharcról. Ő volt az, aki megpróbálta visszaszerezni Magyarország teljes függetlenségét a Habsburg Birodalomtól. A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él az emléke, ugyanis a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett.

Úgy hiszem van mit tanulnunk nagy elődeinktől. Tisztesség, becsület, béke, egység, összetartás és összetartozás-hangzatos szavak! De vajon a mai világban mennyire vagyunk képesek ezen eszmék szerint élni saját kis nyűgös, gondokkal teli életünket? Vajon el tudunk-e szakadni az „ego"-tól és tudunk-e tenni a közért? Ahogy Szent István királyunk és II. Rákóczi Ferenc is tett.

Vajon mi dolgunk a világon? Sokan sokféle képpen próbálták megválaszolni ezt a kérdést! Szent István, aki külpolitikájában a békére törekedett, talán azt válaszolná, hogy „Tanuljunk meg békében élni!". II. Rákóczi Ferenc valószínű a szabadság megteremtésének fontosságára hívná fel a figyelmünket! Vörösmarty szerint küzdenünk kell, „erőnk szerint a legnemesbekért". És mi, akik itt állunk, mit felelünk? Nekünk mi dolgunk a világon?

Hallottuk már sokszor, hogy a fiataloké a jövő. De nem mindegy, hogyan formáljuk ezt a jövőt. Felelősséget kell vállalnunk tetteinkért. És olyan tetteket kell véghezvinnünk, melyekre méltán büszkék lehetünk. És ne feledjük a régi jó közmondást: „Egy fecske nem csinál nyarat!" Ha összefogunk, ha bátorítjuk egymást, ha megosztjuk egymással ötleteinket, akkor úgy hiszem egyszercsak beköszönt ez a „nyár". És ennek a nyárnak az előhírnökei a nagy találkozások, mint ez a komáromi is. A találkozások öröméből mindig erőt tudunk meríteni. A közös nagy beszélgetések során sok érdekes és értékes gondolat kerül felszínre, melyekből építkezni lehet.

Útravalóul, a láthatatlan tarisznyátokba Vörösmarty Mihály gondolatait rejteném el: „És mégis-mégis fáradozni kell./ Egy újabb szellem kezd felküzdeni,/ Egy új irány tör át a lelkeken:/ A nyers fajokba tisztább érzeményt/ S gyümölcsözőbb eszméket oltani,/ Hogy végre egymást átkarolják,/ S uralkodjék IGAZSÁG, SZERETET,/ Hogy a legalsó pór is kunyhajában/ Mondhassa bizton: nem vagyok magam!/ Testvérim vannak, számos milliók;/ Én védem őket, ők megvédnek engem./ Nem félek tőled, SORS, bármit akarsz."

Hozzászólások

Szép beszéd volt, Baba!!

Szép beszéd volt, Baba!! :o)