Rákóczi fejedelem-díj a Rákóczi Alapítványnak

Egy újabb elismeréssel gazdagodott az Alapítvány

 

Hihetetlen erő és kedv rejlik a Rákóczi Alapítvány
által működtetett Rákóczi Mozgótáborban, az egész Kárpát-medence
fiatalságát képviselő – Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről,
Kárpátaljáról összesereglett fiatalok együttesében, kéthetes
magyarországi táborozásában.

 

A Rákóczi Alapítványt Torontóban alapította Ayklerné Papp Zsuzsanna és férje, Aykler Béla.
Most 19. alkalommal hívták egybe azt a mintegy 150 fiatalt –  a 15 és
19 év közötti korosztályból -, akik néhány  hete még azt sem tudták
egymásról, hogy a világon vannak Nagybecskereken (Bánság)  vagy Losoncon
(Felvidék), a beregszászi járásban (Kárpátalja), vagy Nagyvárad mellett
egy kis faluban. Ma nagyon jó barátokként válnak el egymástól a
búcsúesten.

Éppen ez a búcsú adott alkalmat arra, hogy Gubcsi Lajos – Herend nevében is – átadja a Rákóczi fejedelem-díjat a Rákóczi Alapítványnak,
két alapítójának, személy szerint Aykler Zsuzsa asszonynak. Beszédében
Gubcsi Lajos utalt arra, hogy a 2010-ben, a fejedelem halálának 275.
évfordulóján alapított Rákóczi-díjat hűen őrzik már a fejedelem
szülővárában, a borsi kastélyban, halálának helyszínén, Rodostóban,
szeretett várában, Sárospatakon, Mikes Kelemen szülőfalujában, Zágonban,
Béri Balogh Ádám emlékével együtt Győrben, egy hónapja Rozsnyón, az
ottani magyarok tiszteletével. „Újra zászlók alá sereglettek a fejedelem
hűséges hívei, ezúttal 2012-ben, hogy jó szívükkel átöleljék az egész
Kárpát-medencét”- mondta A Magyar Művészetért Díjrendszer Kuratóriumának
elnöke. – „Őrizzék most már Torontóban is a magyarok e
díjat. Öröklétet kívánok e tábornak.”

A fejedelem iránti végtelen szeretetet, az
Alapítványdíj nemességét és a díj szellemét mi sem fejezi ki jobban,
mint a szűnni nem akaró, sokszorosan megismételt vastaps. Egy új
generáció - a Kárpát-medence mai fiataljai – éppoly szeretettel gyűltek
az új zászlók alá, mint 1703-ban elődeik.