Pályázati felhívás 2016

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba!

 

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet

a 23. Magyarságismereti Mozgótábor

programjain való részvételre 2016-ban  

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

 

A Magyarságismereti Mozgótábor célja: határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

A Mozgótábor helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2016. június 30. - 2016. július 11. 

szervezői:  II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest) 

                   Rákóczi Alapítvány (Kanada)

                   magyarországi Templomos Lovagrend

 

Pályázhatnak:

  • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
  • 15. életévüket 2016. június 30-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
  • elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
  • az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
  • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
  • vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hozzátartozástól függetlenül.

 

A pályázathoz csatolni kell:

  • önéletrajz (elérhetőségek - levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok);
  • tanár(osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen 2 db ajánlás);
  • becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
  • saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték;

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15. (postai bélyegző dátuma).

 

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat.

A pályatételek: (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben - géppel vagy kézzel írva):

1. Hatvan éve történt az 1956-os forradalom. Ird le azt, hogy hogyan élte meg a családod, közösséged és régiód az 1956-os forradalmat. Készíts interjút egy személlyel, aki aktív volt községedben és átélte a megtorlásokat. Milyen módon befolyásolta a közösségedet, régiódat az '56-os esemény?

2. Márton Áron emlékév. Irjál arról, mi az ami szellemileg, történelmileg naggyá tesz valakit? Mi volt Márton Áron püspök különleges személyi jellegzetessége, amikor kiállt a diktatúrával szemben a világháború alatt és után? Mi a mai üzenete Márton Áronnak a mi életünkben?

3. Népi hagyományaink. Miért tartod fontosnak népi hagyományainkat(népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit teszel vagy mit tudnál tenni ennek érdekében? vagy Egy falu élete régen és mostHasonlatosságok és változások népi hagyományok szempontjából.

 

4. II. Rákóczi Ferenc küzdelme, élete a Kárpát-medencében. Az elsők között volt, aki felkarolta a Kárpát-medence elnyomott népeit. Irj egy levelet II. Rákóczi Ferenc nevében a Kárpát-medence népeinek.

 

5. Hetven éve történt a magyarországi németek kitelepítése. Mi volt a történelmi háttere ennek a kitelepítésnek? Milyen következményekkel és történelmi tanúlságokkal járt?

 

6. A megmaradás tartópillérei. Mik a határontúli magyarság megmaradásának pillérei? Hogyan tudnál Te hozzájárulni egy erős, önellátó közösség építéséhez régiódban, közvetlen környezetedben?

 

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek  a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

  

Felvidék:

Bartusz Réka

Both Hedvig

E-mail: rakoczifelvidek@gmail.com
Skolska 41, Samorin, 931 01

Kárpátalja:

Dancs Krisztina

Okulova Nyina
E-mail: karpataljai.referens@gmail.com
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Bolugyánszki út 2.  90202
Telefonszám: 0669602797

 

Délvidék:

Meleghy Nándor
Gergely Barnabás

Korom Mari

Bajusz Erika

A pályázatokat elsősorban elektronikusan várjuk a rakoczidelvidek@gmail.com e-mailcímre.A pályázat postai úton is beküldhető (ez esetben is kérjük az elektronikus verziót is) az alábbi címre:

Gergely Barnabás
Ivo Lole Ribara 1/2, 21235 Temerin

 

 

Erdély:

Gyergyószentmiklós és környéke:

Bicsak Péter

537050 Gyergyócsomafalva,

Kakas utca 969.

Hargita megye:

E-mail: bicsakpeti@gmail.com

 

Hargita megye egyéb területei:

Elekes Ágnes

530 122 Miercurea Ciuc

Str. Nagy Imre nr. 122.

E-mail: e_agi@yahoo.com

 

Kovászna megye:

Zsidó Katalin

525 400 Targu Secuiesc

Str. Petőfi Sándor nr.34 bl.42 sc.B ap.3

E-mail: zsidokata@yahoo.com

 

Maros megye és a szórvány:

Péntek Bori

407343, Şaula, Nr. 37

Judeţul Cluj-Kolozs megye

E-mail: pborika@yahoo.co.uk

 

Kapcsolódó letöltések