Pályázati Felhívás 2017

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba!
A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hírdet
a 24. Magyarságismereti Mozgótábor
programjain való részvételre 2017-ben

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor
célja: Határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.
helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)
időpontja: 2017. június 29. - 2017. július 10.
szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)
Rákóczi Alapítvány (Kanada)
magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:
  • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
  • 15. életévüket 2017. június 29-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
  • elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
  • az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
  • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
  • vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

• önéletrajzi leírás elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok);
• tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását(összesen 2db ajánlás);
• becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték (adott országon belül);

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. (postai bélyegző dátuma).

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens mindenesetben értesíti a pályázókat.

A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2 max. 3 oldal terjedelemben - géppel (times new roman betűtípus, 12-es betűméret) vagy kézzel írva:

1. Szent László emlékév

Az idén a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. Évfordulójáról emlékezünk meg. Mivel I. Szent László az első olyan Árpád-házi uralkodó volt, aki összekapcsolta a közép-európai népeket. Mi a mai üzenete Szent Lászlónak? Ismersz olyan határon túli települést ahol a mai napig fontos szerepet játszik Szent László emléke? A választott településen hogyan es milyen módon ünnepelnéd meg ezt az emlékévet? Tervezz eseménysorozatot erre a megemlékezésre!

2. Kodály Zoltán
Kodály emlékév lesz 2017-ben. Írj a Kodály módszerről és annak fontosságáról. Miért lett ilyen híres világszerete? Írd meg milyen nehéz személyes körülmények között alkotott. Arany Jánosnak is emlékéve van 2017-ben. Írj Kodály Zoltán es Arany János hogyan kapcsolható össze? Írj példát.

3. Vallás, mint magyarságmentő erő
A reformáció 500. emlékéve kapcsán írd meg, hogy régiódban hogyan járul hozzá az egyház nemzeti identitásod erősítésében?

4. Hogyan látom a sokszinű Europa jövőjét? Merre tovább nemzetállamok, kisebbségek, üldöztetésből menekültek és jobb élet keresők?

5. „Így éltem én..." - szülővárosod, szülőfalvad neves személyének életútja. Ki volt ő? Miért érdemes kiemelni? Miért emlékeznek rá még ma is?

6. Hetven éve történt -
a: Mutasd be családod, nagyszüleid/dédszüleid történetét, amennyiben érintette őket a felvidéki magyarok kitelepítése 1947-ben.
b: Készíts interjút egy személlyel, aki átélte a kitelepítés borzalmait.
c: Milyen módon emlékeznek meg lakhelyeden erről az eseményről? Miről mesélnek a régi feljegyzések?

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

Felvidék:
Bartusz Réka
Both Hedvig
E-mail: rakoczifelvidek@gmail.com
Skolska 41, Samorin, 931 01

Kárpátalja:
Dancs Krisztina
Okulova Nyina
E-mail: karpataljai.referens@gmail.com
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Bolugyánszki út 2. 90202
Telefonszám: 0669602797

Délvidék:
MeleghyNándor
GergelyBarnabás
Korom Mari
Bajusz Erika
A pályázatokat elsősorban elektronikusan várjuk a rakoczidelvidek@gmail.com e-mailcímre. A pályázat postai úton is beküldhető (ezesetben is kérjük az elektronikus verziót is) az alábbi címre:
Gergely Barnabás
IvoLoleRibara 1/2, 21235 Temerin

Erdély:
Gyergyószentmiklós és környéke:
Bicsak Péter és Huszar Ágnes
E-mail: rakoczigyergyo@gmail.com
Huszár Ágnes
str. Olarilor 25, 535500, Gheorgheni
jud. Harghita
Romania


Hargitamegye egyéb területei:

Elekes Ágnes
530 122 MiercureaCiuc
Str. Nagy Imre nr. 122.
E-mail: e_agi@yahoo.com

Kovásznamegye:
Zsidó Katalin
525 400 TarguSecuiesc
Str. Petőfi Sándor nr.34 bl.42 sc.B ap.3
E-mail: zsidokata@yahoo.com
E-mail: zsidokata@yahoo.com

Marosmegye és Szorványság:
Péntek Bori
407343, Şaula, Nr. 37
JudeţulCluj-Kolozsmegye
E-mail: pborika@yahoo.co.uk

Kapcsolódó letöltések